הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 4.06

יום ו 3.06

יום ה 2.06

יום ד 1.06

יום ג 31.05

יום ב 30.05

יום א 29.05

 
 
6:00

7:30
פילאטיס מכשירים

 

7:00
פילאטיס מכשירים מעורב

 
 
7:00

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 
 
8:00

9:30
פילאטיס מכשירים

 

9:30
פילאטיס מכשירים

 

9:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:30
פילאטיס מכשירים

 

9:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 
 
9:00

10:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 

10:30
פילאטיס מכשירים

 

10:30
פילאטיס מכשירים

 

10:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 

10:30
פילאטיס מכשירים

 
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:30
פילאטיס מכשירים

 

17:30
פילאטיס מכשירים

 

17:30
פילאטיס מכשירים

 

17:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 

17:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 
 
17:00

18:30
פילאטיס מכשירים

 

18:30
פילאטיס מכשירים

 

18:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 

18:30
פילאטיס מכשירים

 

18:30
פילאטיס מכשירים

 
 
18:00

19:30
פילאטיס מכשירים

 

19:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 

19:30
פילאטיס מכשירים

 

19:30
פילאטיס מכשירים

 

19:30
פילאטיס מכשירים

 
 
19:00

20:30
פילאטיס מכשירים מעורב

 

20:30
פילאטיס מכשירים

 

20:30
פילאטיס מכשירים

 

20:30
פילאטיס מכשירים

 

20:30
פילאטיס מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00